AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CHAMP-PLANTULES-SOLEIL_2021

Forpligtet til naturen

Forpligtet til naturen

Vores produkters exceptionelle effektivitet kommer fra naturen. Det er derfor vores pligt at give naturen det tilbage, som den giver til os - og lidt til.

Vi har forpligtet os til at implementere strategier og gode partnerskaber, der aktivt reducerer vores indvirkning på denne jord, som giver os alt det, der betyder mest for os. Det gælder lige fra vores beslutning om at dyrke vores korn i henhold til principperne for økologisk landbrug og agroøkologi, til den måde, vi formulerer vores produkter på, som i stigende grad øko-desgines.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_EAH-ULTRA-TAV_2021 1440x795

Vi tror på ansvarlig dermo-kosmetik

Hos A-DERMA mener vi, at ansvarlighed indebærer, at man gør alt, hvad man kan, for at undgå at produktionen påvirker naturen negativt.

Det betyder, at vores produktion foregår lokalt*, i en kort forsyningskæde, i Frankrig, på en miljøcertificeret fabrik**. Det betyder også, at vi skal følge den mest eksemplariske miljøvenlige tilgang i alle faser af produktionskæden, især ved at designe vores produkter på miljøvenlig vis.

*eksklusiv produkter fra underleverandører, mindre end 2 % af vores udvalg
** i overensstemmelse med ISO 14001-standarden.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_INDISPENSABLE-GEL-SURGRAS_2021 1440x770

Fokus på øko-designs

Vores filtre er miljøsikre

Som en del af vores engagement i at beskytte miljøet, er alle vores filtre blevet evalueret af uafhængige laboratorier, som har påvist, at vores A-DERMA PROTECT-filtre ikke har nogen indflydelse på en koralart, en art fytoplankton og en art zooplankton. Videnskabelig forskning som dokumentation for disse nøglemodeller for marin biodiversitet*.

  • A-DERMA PROTECT-filtrene er blevet testet af det oceanologiske observatorium i Banyuls-sur-Mer, som er en del af European Marine Biological Resource Center. Testene har fundet sted på tre nøglearter inden for marin biodiversitet – en koralart, en art fytoplankton og en art zooplankton – i koncentrationer, der er repræsentative for de koncentrationer, der findes i miljøet for så vidt angår solfiltre. 
    Stien, D. et al. A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants. Scientific Reports 10, 9601 (2020).https://www.nature.com/articles/s41598-020-66117-3 Thorel, E. et al. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp Artemia salina and the Marine Microalga Tetraselmis sp. Toxics 8, 29 (2020). https://www.mdpi.com/2305-6304/8/2/29
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_CRUELTY-FREE_2021 540x540

Forpligtet til dyrevelfærd

Hos A-DERMA tester vi ingen af vores produkter eller ingredienser på dyr. Pierre Fabre Groupe, som vi er en del af, har i mere end 20 år udviklet alternative metoder til de gamle dyreforsøgsmetoder, fordi evalueringen af produkternes sikkerhed er af største betydning for os.
Læs mere

Forpligtet til at bekæmpe 
global opvarmning

Vores fremtid afhænger af den globale opvarmning, og derfor er vi en del af projektet, ”Local climate”, som har til formål at fremme agroskovbrug. Gennem initiativet planter vi hække og kompenserer derved for de drivhusgasudledninger, som vi ikke kan reducere eller undgå. Vi vælger kun at kompensere, når det er den eneste mulighed. Først gør vi alt, hvad vi kan, for at finde løsninger til at reducere vores forbrug eller udledning.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_HAIES_2021 472x472
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_TAV-FLEURS_2021 472x472

Agroskovbrug
Plantning af hække 

Hække i landområder har en langt vigtigere funktion end at være flotte at se på. De spiller nemlig en vigtig rolle ift. at bevare miljøet. De absorberer og lagrer kulstof, bekæmper effektivt jorderosion, dræner og filtrerer vand, og derudover er de et fristed for insekter og smådyr. Hækkene spiller derfor en aktiv rolle for biodiversiteten i området. Vi har plantet over 6 km hække siden 2014.

Forpligtet til at beskytte livet

At fastholde en økologisk tilgang til landbrug og en forpligtende tilgang til udvikling af dermo-kosmetiske produkter kræver en målrettet indsats på vor jord. Det er derfor, at økologisk landbrug, agroskovbrug og agroøkologi spiller en central rolle ifm. dyrkningen af vores Rhealba Havre®. Dyrkningen kontrolleres både internt og bæredygtigt. Og vi er gået skridtet videre. Nogle af vores områder, såsom Terre d'Avoine, Havrens land, er blevet godkendt som officielt fristed for fugle som led i det partnerskab, vi etablerede i 2015 med LPO (Fuglebeskyttelsesorganisation). Derudover har vi indgået et partnerskab med Observatoire Agricole de la Biodiversité (Landbrugsobservatorium for biodiversitet). 

Mere om Terre d'Avoine, Havrens land

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_DP-VEGETAL-TERRE-AVOINE_MAISON-OISEAUX_2021 492x530
AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_COCINELLE_2021 1440x700

Levende jord

Vores jord er dyrket i overensstemmelse med standarderne for økologisk landbrug. Og vi er gået skridtet videre ved at følge en agroøkologisk praksis. Det indebærer f.eks. at man gør brug af plantedække, herunder lucerne eller hirse, som beskytter og gøder jorden mellem to Rhealba Havre®-afgrøder. Derudover indebærer det en reduktion af jordbearbejdningen ved ikke at pløje dybt og en integrering af hække og træer for at bekæmpe jorderosion og bryde vinden. Alt dette fremmer jordens liv og frugtbarhed og forbedrer samtidig biodiversiteten i miljøet.
Metoderne er baseret på de elementer som naturen leverer, og de giver os mulighed for at bevare naturens ressourcer og reducere vores indvirkning på miljøet, når vi dyrker vores Rhealba Havre®.

AD_WEBSITE_BRAND-PAGE_GDP-ENGAGEE-NATURE_AVOINE-GOUTELETTES_2021 1440x700

Evaluering af vores CSR-tilgang

Hos A-Derma gør vi en indsats for at reducere vores indvirkning på miljøet, og det er ikke kun os, der mener det. Pierre Fabre Gruppen ønsker at forbedre sig hver dag og at følge en tilgang med stor grad af gennemsigtighed. Derfor er vores CSR-tilgang blevet vurderet af Ecocert Environnement, en uafhængig organisation, i overensstemmelse med ISO 26 000-standarden. Efter 150 høringer om 7 centrale emner blev vores Gruppe tildelt ”Excellence”-niveauet, som er det højeste niveau i ISO-standarden. 
Vi er stolte af anerkendelsen fra en uafhængig organisation, fordi det er en stor anerkendelse af vores daglige indsats.

Tilbage til toppen