PIERRE FABRE GRUPPENS POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Tak for dit besøg på vores hjemmeside. Det er en topprioritet for Pierre Fabre Gruppen at sikre databeskyttelse og datasikkerhed for vores kunder og brugere.
Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data der indsamles, når du besøger og bruger vores hjemmeside, og hvordan disse data behandles.

 

1. HVEM ER VI?

Denne hjemmeside (i det følgende bruges betegnelsen « www.aderma.dk ») drives af Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (refereres herefter som "Pierre Fabre" eller "vi/os/vores"), som er dataansvarlig for alle personlige oplysninger, der kan blive indsamlet fra dig på hjemmesiden til de formål, der er beskrevet nedenfor.
Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik grundigt igennem for at bekræfte betingelserne for behandling af dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Bemærk venligst, at den når som helst kan blive opdateret af Pierre Fabre. Datoen for den seneste opdatering kan findes på denne side. Vi foreslår derfor, at du regelmæssigt vender tilbage til den og holder dig opdateret.

 

2. OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER OM DIG

Alt afhængigt af hvilke tjenester på vores hjemmeside, du bruger, og dine valg i forbindelse med opsætningen af din enhed (især ifm. cookies og andre trackere), vil de personlige oplysninger, der omfatter dig, (herefter benævnt "dine personlige oplysninger"), blive indsamlet og behandlet af Pierre Fabre. Disse oplysninger vil hovedsageligt inkludere:

De oplysninger, du frivilligt har indtastet i en formular (tilmelding til nyhedsbrev, kontaktoplysninger, kampagnedeltagelse (konkurrence, spil, undersøgelser)), herunder dit

fornavn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, postadresse og alle andre oplysninger om dig, som du måtte give som led i din anmodning (hvilket kan omfatte oplysninger om dit helbred og velbefindende).

De data, der genereres af din browser, indsamles automatisk af vores server ved hjælp af "cookies og andre trackere":

Specifikke data om de sider, du har besøgt: Domænenavn, dato, klokkeslæt og varighed af dit besøg, de besøgte sider og videoer samt de reklamer, du har klikket på.

Data, der er specifikke for dig: din IP-adresse (placering af dit netværksindgangspunkt; browsertype, operativsystem).

Vi bruger ikke de personlige oplysninger, der indsamles automatisk, til at forsøge at identificere dig, og vi knytter dem ikke til nogen af de detaljerede personlige oplysninger, angivet ovenfor, som du giver os. 

Vi kan også skaffe personlige oplysninger om dig fra tredjeparter (f.eks. profiler på sociale medier, hvis du er forbundet med din konto og profil på sociale medier).

 

3. FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Det følgende er en oversigt over vores formål med at bruge dine personlige oplysninger, og hvorfor vi har brug for at behandle dem.

BEHANDLINGSFORMÅL 

RETSGRUNDLAG FOR VORES TJENESTER OG 
BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Besvarelse af dine spørgsmål, som sendes via e-mail, kontaktformularer og chatVores legitime interesse
For at hjælpe dig med at finde den butik eller det salgssted, der ligger tættest på dig
For at udføre statistiske analyser
(Medmindre du gør indsigelse som angivet i afsnittet nedenfor om "Dine rettigheder" og "Cookies"), for bedre at forstå dine præferencer ved at analysere din adfærd på vores hjemmeside og tilbyde dig produkter eller tjenester, der er mere i overensstemmelse med dine interesser
For bedre at kunne opfylde dine behov ved at tilbyde produkter eller tjenester, der er bedre tilpasset dine interesser
For at sende dig oplysninger om vores tilbud, nyheder og events (nyhedsbreve, invitationer og andre udgivelser)Dit tydelige samtykke
At underrette de relevante myndigheder om eventuelle problemer i forbindelse med brugen af vores produkterVores juridiske forpligtelser

 

De personlige oplysninger, som er nødvendige for os for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, er markeret med en stjerne på de forskellige sider på hjemmesiden, hvor de indsamles.

Hvis du vælger ikke at udfylde disse obligatoriske felter, kan vi muligvis ikke behandle dine anmodninger og/eller levere de ønskede produkter og tjenester til dig. Andre personlige oplysninger er udelukkende valgfrie og giver os mulighed for at lære dig bedre at kende og forbedre vores kommunikation og tjenester i overensstemmelse hermed.

 

4. KOMMUNIKATION OG OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi er en del af den globale Pierre Fabre Gruppe og vi kan af og til have brug for at videregive dine personlige oplysninger, der er beskrevet oven for, til Pierre Fabre Gruppen.
Vi kan også udpege tredjepartstjenesteudbydere (som arbejder efter vores anvisninger) til enten at hjælpe os med at give dig oplysninger, produkter eller tjenester, til at lede og administrere vores forretning eller til at administrere og forbedre vores hjemmeside. I sådanne tilfælde kan disse tredjeparter have brug for at få adgang til dine personlige oplysninger.
Hvis dine personlige oplysninger bliver overført uden for EØS-området (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) til andre virksomheder inden for Pierre Fabre-koncernen eller til tjenesteudbydere, vil vi tage foranstaltninger til at sikre, at dine personlige oplysninger vil blive beskyttet på samme måde og i samme grad, som hvis de blev opbevaret inden for EØS-området. Disse foranstaltninger indbefatter bl.a. indgåelse af kontrakter om dataoverførsel på grundlag af kontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, såsom godkendte standardkontraktbestemmelser, som kan blive opdateret eller revideret, eller andre overførselsmekanismer, hvor det er relevant. Disse kan være beslutninger om tilstrækkelighed, bindende virksomhedsregler eller kontrakter, der er godkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder.
Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter som en del af et faktisk eller potentielt salg af Pierre Fabre eller af aktiver, der tilhører os eller ejes af tilknyttede selskaber, i hvilket tilfælde de personlige oplysninger, som vi har om vores brugere, kan være et af de aktiver, der bliver overført.
Vi vil derudover reagere på anmodninger om oplysninger, hvis loven kræver det, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder og/eller overholde kravene fra enten en retssag, en retskendelse, en anmodning fra en tilsynsmyndighed eller andre juridiske eller administrative procedurer mod os.

 

5. KOMMUNIKATION VED HJÆLP AF ELEKTRONISKE MIDLER

Vi kan kommunikere med dig ad elektronisk vej for at fortælle dig om vores produkter og tjenester, der hvor loven tillader det, og med forbehold for dit samtykke, i de tilfælde det er påkrævet. Hvis du ønsker at afmelde dig fra at modtage e-mails med markedsføring, skal du trykke på linket "afmeld" i vores e-mails eller sende en sms til STOP til det angivne nummer. Du kan også kontakte os direkte på "Kontakt os" , og så vil vi stoppe med at sende dig e-mails med markedsføring.

 

6. OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Generelt opbevarer vi kun dine personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til.
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er strengt nødvendigt, for at administrere forholdet og kommunikationen med dig.
Vi vil dog opbevare dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål i tre år fra den dato, på hvilken der sidste gang var kontakt mellem dig og Pierre Fabre, hvis du ikke er kunde. Hvis du er kunde, vil vi opbevare dine personlige oplysninger, så længe vi er i kontakt med dig gennem vores salgsfremmende aktiviteter, medmindre du gør indsigelse, når du modtager vores markedsføring.
IP-adresser, der bliver indsamlet af sikkerhedshensyn, vil ikke blive opbevaret i mere end 10 dage.
Og endelig opbevares de forbindelseslogs, der indsamles med dit samtykke ved hjælp af cookies og andre trackere, som anvendes på vores hjemmeside, i en periode på højst tretten (13) måneder i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Cookies" nedenfor.
Vi kan have brug for at opbevare dine personlige oplysninger i et arkiv ud over den nedenfor angivne periode for at overholde vores juridiske forpligtelser, eller hvis det påkræves i henhold til gældende forældelsesregler, for at bevise en af vores rettigheder.

Når dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde relevante formål eller til arkivering, jf. vores juridiske forpligtelser eller forældelsesfrister, sikrer vi, at de enten bliver destrueret fuldstændigt, eller at de bliver anonymiseret.

 

7. EKSTERNE LINKS

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjepartshjemmesider. Da Pierre Fabre ikke kontrollerer eller er ansvarlig for deres databeskyttelsespraksis, opfordrer vi dig til at gennemgå disse tredjepartshjemmesiders politikker for databeskyttelse. Denne privatlivspolitik gælder udelukkende for personlige oplysninger, der indsamles af vores hjemmesider eller i forbindelse med vores aktiviteter.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Med forbehold for gældende lovgivning kan du have alle eller nogle af følgende rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger:

 • At få en kopi af dine personlige oplysninger med information om, hvordan og på hvilket grundlag de behandles;
 • At korrigere personoplysninger, som ikke er nøjagtige (herunder retten til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt);
 • At slette dine personlige oplysninger, forudsat at retsgrundlaget for indsamlingen af data tillader dig at gøre det. I nogle tilfælde kan denne ret kun gælde, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, til hvilke de blev indsamlet eller behandlet;
 • At begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, når:
  • Nøjagtigheden af de personlige oplysninger bestrides;
  • Behandlingen af de personlige oplysninger er ulovlig, men du gør indsigelse, at de personlige oplysninger bliver slettet;
  • Vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de stadig er nødvendige for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav;
 • At anmode om overførsel af dine personlige oplysninger i et maskinlæsbart format til en tredjepart (eller til dig), når vi begrunder vores behandling på grundlag af dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt med dig;
 • At skaffe eller få adgang til en kopi af de relevante foranstaltninger, der er truffet for at overføre dine personlige oplysninger til et tredjeland eller til en international organisation;
 • At tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger (hvis en sådan behandling er baseret på dit samtykke), uden at det berører lovligheden af den oprindelige behandling.
 • For at give generelle eller specifikke instruktioner om, hvordan dine personlige oplysninger skal behandles og bruges, efter du er død;
 •  
 • Ud over ovenstående rettigheder har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personlige oplysninger, der er begrundet i Pierre Fabres legitime interesser, herunder profilering (i modsætning til dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig).

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, der beskæftiger sig med databeskyttelse.
Hvis du vi udøve én eller flere af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor, "Kontakt os".

Bemærk, at vi kan anmode om bevis for din identitet, og vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr, hvis loven tillader det, f.eks. hvis din anmodning er åbenbart ubegrundet eller overdreven. Vi vil bestræbe os på at besvare din anmodning inden for alle gældende tidsrammer.

 

9. TYPER AF COOKIES VI BRUGER

 

 

10. SLETNING AF COOKIES

Hvis du afviser cookies, vil vi ikke få tilføjet yderligere cookies på din enhed, bortset fra de funktionalitetscookies, der er beskrevet ovenfor (herunder en cookie til at huske, at du ikke ønsker, at der tilføjes cookies, når du besøger hjemmesiden).
Bemærk dog, at hvis du vælger at fjerne eller afvise visse cookies, vil det påvirke funktioner eller tjenester på vores hjemmeside.

 

11. OPDATERINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik for at afspejle ændringer i loven og/eller vores egen privatlivspraksis.

 

12. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve en af dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende adresse: dpofr@pierre-fabre.com Sidste ændring: 01/06/2024

Tilbage til toppen