LABORATOIRES
DERMATOLOGIQUES A-DERMA WEBSTED JURIDISKE MEDDELELSER 

 

Udgiver
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Forenklet aktieselskab med en kapital på 22 987 907,05 EUR
med hovedkontor på 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE
RCS Nanterre B 319 137 576
IntraCommunity Momsnr.: FR42319137576
Tlf: +33 (0) 5 63 58 88 00
E-mail:kontakt.aderma@pierre-fabre.com

Forlagsdirektør  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Udvikler
SMILE 
Forenklet aktieselskab med en kapital på 814 314 EUR. 88
20 Rue des Jardins
92600 Asniers-sur-Seine
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Vært
PLATFORM.SH  Forenklet aktieselskab med en kapital på 510.747,00 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paris
RCS Paris B 521 496 059
Tlf: +33 (0)1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Credits
Design, udgave: BRED Design, redaktionelt indhold, fotos/videoer: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR A-DERMA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES HJEMMESIDE

 

ARTIKEL 1 - FORMÅLET MED DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG 

Formålet med disse generelle vilkår og betingelser for brug (i det følgende benævnt " vilkår og betingelser ") er følgende: At definere betingelserne for brug af og adgang til hjemmesiden, der tilhører A-DERMA LABORATOIRES (i det følgende benævnt "  A-DERMA "), et brand, der tilhører PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (i det følgende benævnt "PFDC"), som brugerne (i det følgende benævnt "brugerne") accepterer udelukkende ved at bruge hjemmesiden.

 
Hvis brugerne ikke accepterer dem, beder A-DERMA dem om at forlade hjemmesiden. 

Vilkårene er underlagt fransk lovgivning og kan til enhver tid og uden varsel ændres. Brugen af hjemmesiden er begrænset til personlige og ikke-kommercielle formål. 

Generelt set accepterer brugeren ikke at bruge hele eller dele af hjemmesiden til ulovlige formål (ophavsret) eller i modstrid med disse vilkår og betingelser. 

Når brugeren besøger hjemmesiden, accepterer brugeren at overholde de vilkår og betingelser, som blev vist på den dato, brugeren tilgik hjemmesiden. 

Vilkårene og betingelserne kan håndhæves over for enhver bruger, der opretter forbindelse til hjemmesiden. 
 
ARTIKEL 2 - BESKRIVELSE AF HJEMMESIDEN  
Hjemmesiden kan kun tilgås online på følgende adresse:

https://www.aderma.dk og kun for brugere, der bor i Danmark. 

Hjemmesiden er oprettet for at give dig oplysninger om A-DERMA (produktfiler, rådgivning, konkurrencer, nyhedsbreve osv.) samt for at give en dybdegående præsentation af de forskellige produktserier fra A-DERMA. Hjemmesiden indeholder ikke-kontraktlige oplysninger om A-DERMA med det formål at beskrive alle dets produkter, men uden ønske om at tilbyde direkte køb af et produkt eller en tjenesteydelse (medmindre andet udtrykkeligt er angivet) (herefter " Tjenester "). 

Hvis du er under 16 år, erklærer du, at du har fået tilladelse fra dine forældre eller juridiske repræsentanter til at give A-DERMA dine personlige oplysninger for at få adgang til hjemmesiden og modtage meddelelser fra A-DERMA. 

Hjemmesiden er fuldt ud finansieret af PFDC. Hjemmesiden udgør ikke et kontraktligt tilbud og indeholder ingen form for reklame.

I det omfang hjemmesiden opdateres, hvilket kan skyldes alle former for aktiviteter, som A-DERMA udfører, kan det ske, at nogle nye oplysninger, tjenester eller meddelelser ikke længere er gyldige på det tidspunkt, de blev sendt ud, eller at de ganske enkelt er forældede. A-DERMA kan ikke garantere, at alle oplysninger og tjenester på hjemmesiden er helt opdaterede, selv om A-DERMA gør den nødvendige indsats for at holde oplysningerne og tjenesterne opdaterede. 

A-DERMA garanterer ikke for, at oplysningerne og tjenesterne på hjemmesiden er komplet nøjagtige og fuldstændige. A-DERMA vil foretage de relevante ændringer og korrektioner. Oplysningerne og de tjenester, der leveres, kan også være blevet opdateret mellem det tidspunkt, hvor brugerne har set dem, og det tidspunkt, hvor brugerne blev opmærksomme på dem. A-DERMA garanterer ikke på nogen måde, at disse oplysninger er korrekte, fuldstændige og ajourførte. 

Brugeren er fuldt ud og alene ansvarlig for brugen af hjemmesiden. A-DERMA vil ikke blive holdt ansvarlig for de resultater, der opnås ved brug af hjemmesiden. 

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver ny funktion, der forbedrer eller øger en eller flere af de(n) eksisterende tjeneste(r), eller enhver ny tjeneste, der lanceres af A-DERMA, være omfattet af gældende vilkår og betingelser. 
Brugerne accepterer, at tjenesten leveres til dem, som den er. Brugerne forpligter sig til at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i gældende vilkår og betingelser, til ikke at afvige fra hjemmesidens formål og til ikke at forsøge at omdirigere andre brugere til en anden tjeneste. 

ARTIKEL 3 - BETINGELSER FOR ADGANG TIL HJEMMESIDEN 
3.1. For at få adgang til hjemmesiden skal brugeren have en enhed til rådighed med hardware og software, som tillader enheden at bruge internettet. For at få adgang til hjemmesiden via en computer, tablet eller mobiltelefon (i det følgende benævnt "Enheden ") skal brugeren have adgang til en højhastighedsbredbåndsforbindelse, et mobilabonnement, der giver adgang til internettet fra en computer/tablet/kompatibel mobilenhed som f.eks. en smartphone (IOS, Android), WAP-forbindelse, WiFi-forbindelse og/eller 3G/4G. 

Brugeren anerkender, at vilkårene i den kontrakt, Brugeren har indgået med sin bredbånds-/telefonudbyder fortsat vil være gældende, når Brugeren bruger hjemmesiden. Brugeren afholder alene alle omkostninger, som operatøren måtte kræve i forbindelse med adgang til internettjenester, dvs. WiFi, WAP og/eller 3G/4G, for brug af hjemmesiden. 
Brugeren accepterer, at vedkommende ikke må ændre på måden hjemmesiden/servere/netværk fungerer på. Derudover accepterer Brugeren at vedkommende ikke må ændre, tilpasse eller hacke hjemmesiden og/eller ændre en tredjepartsapplikation eller hjemmesiden på en måde, der kan skabe forvirring, hvad angår forbindelsen til hjemmesiden. 

Brugeren er klar over de begrænsninger, der er forbundet med internet- og mobilnetværk, og forpligter sig derfor til at: 
• Beskytte vedkommendes enhed mod enhver form for virus, forsøg på indtrængen, uautoriseret adgang og/eller brug af tredjeparter; 
• Sikre de betingelser og forhold, der gælder for installation, drift og vedligeholdelse af enheden, som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt. 

3. 2. BRUGERENS FORPLIGTELSER 
Ved brug af hjemmesiden accepterer brugerne at afholde sig fra at: 
• Bruge hjemmesiden eller tjenesterne til at deltage i politiske diskussioner, propaganda eller proselytisme 
• Afvige hjemmesiden fra dets formål 
• Udøve ulovlige aktiviteter, herunder krænkelse af indehavernes rettigheder til tekster, fotografier, billeder, tekster, videoer osv. 
• Reklamere for eller opfordre andre brugere til at bruge andre tjenester, uanset om det er konkurrerende sider eller ej 
• Underminere driften af hjemmesiden på nogen som helst måde 
• Overtræde lovgivning om intellektuel ejendomsret 
• Overtræde gældende love og bestemmelser. 

Det er forbudt for brugerne at: 
• Downloade, sende, e-maile eller på anden måde overføre indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, udgør chikane, ærekrænkende, vulgært, obskønt, truende for andres privatliv, hadefuldt, racistisk eller på anden måde anstødeligt 
• At konsultere, vise, downloade eller overføre indhold, der er i strid med gældende lovgivning i det land, hvor hjemmesiden tilgås, navnlig hvad angår intellektuelle ejendomsrettigheder 
• Forsøge at vildlede andre brugere ved at tage en persons navn eller et firmanavn, og især at udgive sig for at være en ansat, en moderator, en guide, vært hos eller en filial tilhørende PFDC og A-DERMA 
• Downloade, vise, e-maile eller på anden måde overføre indhold, herunder computervirus eller en anden adgangskode, fil eller program, der er udviklet til at afbryde, ødelægge eller begrænse computersoftware eller telekommunikationsværktøjers funktionalitet 
• Downloade, vise, e-maile eller på anden måde overføre krænkende indhold, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder (i det følgende kollektivt benævnt "rettighederne"), der tilhører andre 
• Forstyrre det normale skrift- og dialogflow og fremskynde skærmens rullehastighed, så brugerne ikke kan følge med i og skrive på hjemmesiden. Det er derudover forbudt at foretage en handling, der har en lignende forstyrrende virkning, der hindrer brugernes evne til at kommunikere i realtid 
• Forstyrre eller afbryde tjenester, servere og netværk, der er forbundet med tjenesten, eller nægte at overholde de nødvendige betingelser/vilkår, procedurer, generelle regler eller lovbestemmelser, der gælder for netværk, som er forbundet med tjenesten 
• På nogen måde at chikanere en anden eller flere andre brugere 
• At indsamle og lagre personlige oplysninger eller identifikationsoplysninger, der vedrører andre brugere. 

A-DERMA eller enhver person eller enhed, der er udpeget af A-DERMA har ret til at slette eller fjerne indhold, der overtræder gældende vilkår og/eller bestemmelser og/eller på anden måde er uacceptabelt. 
Brugerne anerkender også, at de skal udvise sund dømmekraft og bære alle de risici, der er forbundet med brug af Tjenesten/tjenesterne eller hjemmesiden. 

ARTIKEL 4 - INFORMATIONER PÅ HJEMMESIDEN 
4.1. Oplysninger om produkter og tjenester.
Medmindre andet er angivet, er de produkter og tjenester, der vises på hjemmesiden, en generel præsentation af A-DERMAs produktsortiment. Disse oplysninger gives udelukkende til oplysningsformål og ikke-kontraktmæssige formål. 

4.2. Brug af rådgivning på hjemmesiden.
Oplysninger stilles til rådighed for brugerne på hjemmesiden. Denne forordning berører ikke overførslen af eventuelle ejendomsrettigheder, der er knyttet til oplysningerne. Brugerne får kun en licens til at tilgå og bruge disse oplysninger på et ikke-eksklusivt grundlag og til privat brug. Det er som sådan forbudt for brugerne at kopiere eller reproducere alle eller dele af oplysningerne på enhver måde og på ethvert medie. Det er derudover forbudt at oversætte oplysningerne til et andet sprog eller at tilpasse oplysningerne. 

A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser og/eller skader som følge af mangelfulde eller hackede oplysninger. A-DERMA påtager sig desuden ikke en ydelsesforpligtelse, men snarere en forpligtelse til at give oplysninger og råd, der vil blive udstedt til brugerne. 
Endelig giver A-DERMA ingen udtrykkelige eller implicitte garantier og påtager sig intet ansvar for brugen af disse oplysninger eller råd. Disse oplysninger og råd er kun til orientering. 
For yderligere oplysninger og/eller ønsker, kan du skrive til følgende adresse:
På mail: info.dk@pierre-fabre.com  Med posten: LABORATOIRES A-DERMA " Les Cauquillous " 81506 LAVAUR CEDEX

ARTIKEL 5 - ONLINE OFFENTLIGGØRELSE AF BEDØMMELSER OG ANMELDELSER FRA BRUGERNE 
Hjemmesiden giver brugerne mulighed for at blive identificeret og bruge den online tjeneste til bedømmelser og anmeldelser (i det følgende benævnt "Bedømmelse(r)/Anmeldelse(r)") af produkter fra LABORATOIRES A-DERMA. Medarbejdere hos A-DERMA/PFDC eller et af dets datterselskaber har ikke ret til at indsende bedømmelser eller anmeldelser på hjemmesiden. 
 
Hver bruger er ansvarlig for sin bedømmelse eller anmeldelse. A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig af nogen person for de bedømmelse eller anmeldelser, som en bruger har efterladt. 
 
5.1. Betingelser for indsendelse af bedømmelser og anmeldelser.
Ved at indsende en bedømmelse eller anmeldelse på hjemmesiden erklærer og garanterer brugerne, at: 
• Bedømmelsen/anmeldelsen er i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser og overholder gældende love og bestemmelser 
• De selv har skrevet bedømmelsen/anmeldelsen, de ikke har udgivet sig for at være en anden person, og at de ikke bruger en falsk e-mailadresse eller forsøger at vildlede ift. deres bedømmelse/anmeldelse’s oprindelse 
• Bedømmelsen/anmeldelsen er deres originale udgave og den ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder 
• Alt det offentliggjorte indhold er sandt og korrekt. 
 
Brugerne erklærer og garanterer endvidere, at de ikke vil indsende noget indhold:
 • Der kan betragtes som ærekrænkende, truende, krænkende, skadelig, ondsindet, volds- eller hadstilskyndende, vulgært, uanstændigt, krænkende for privatlivets fred eller for intellektuelle rettigheder på nogen måde; 
• Der kan anses for at bede om eller give diagnoser eller råd vedrørende medicinske/ psykologiske lidelser eller juridiske/økonomiske problemer etc. 
 
5.2. Kontrol, offentliggørelse og ændring af bedømmelser og anmeldelser 

  • Kendetegn for kontrol 
  • For enhver offentliggørelse fra A-DERMA. 
  • Inden for en periode på højst 2 måneder fra datoen for brugerens indsendelse. 
  • Afvisning af offentliggørelse 

A-DERMA forbeholder sig ret til at nægte at offentliggøre bedømmelser og anmeldelser, som efter eget skøn anses for at være i strid med betingelserne i artikel I. 

 
A-DERMA forbeholder sig desuden retten til ikke at offentliggøre: 
• Indhold, der er blevet kopieret 
• Anmeldelser, der er skrevet på et andet sprog end det, der anvendes på hjemmesiden 
• Uforståeligt indhold (f.eks. indhold med tilfældige tegn og ordkæder). 
 
• Offentliggjorte bedømmelser/anmeldelser.

De bedømmelser/anmeldelser, der offentliggøres efter moderation, vil være synlige på hjemmesiden i en periode på 3 år. Ved udløbet af denne periode vil bedømmelser/anmeldelser blive opbevaret af A-DERMA i en periode på tre 3 år. 
Bedømmelser/anmeldelser vil ikke blive ændret, efter de er indsendt af brugeren. 
 
5.3. Intellektuel ejendomsret.
Når Brugeren indsender en bedømmelse/anmeldelse til hjemmesiden, giver vedkommende hermed PFDC og dets filialer og A-DERMA en gratis, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende ret i en periode på 3 år fra offentliggørelsen af bedømmelsen/anmeldelsen til at gøre følgende: Reproducere, repræsentere, bruge, kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, skabe afledte tekster, integrere i andre tekster, distribuere denne anmeldelse/bedømmelse (helt eller delvist) og på anden måde udnytte og/eller inkorporere sådant indhold i ethvert andet medie eller teknologi. 
Brugerne anerkender hermed, at PFDC samt dets filialer og A-DERMA kan oversætte og offentliggøre deres bedømmelse/anmeldelse på deres delte og fremtidige sociale medier (uden at en sådan liste er udtømmende: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Snapchat osv.) og enhver udenlandsk version af dets hjemmeside, herunder partner/distributørhjemmesider. 
Brugerne informeres hermed om, at sådanne publikationer kan indeholde deres navn (eller pseudonymer som anbefalet ovenfor), der anvendes til at offentliggøre bedømmelsen/anmeldelsen. Brugerne accepterer hermed, at deres bedømmelse/anmeldelse kan bruges i forbindelse med brandet A-DERMA og de tilhørende logoer, der er knyttet til brandet A-DERMA, og på de betingelser, der er fastsat i dette afsnit. 
 
5.4. Kontakt.
For spørgsmål eller kommentarer vedrørende A-DERMA-produkter eller vedrørende brugen af disse produkter kan brugerne kontakte A-DERMA på følgende adresse: info.dk@pierre-fabre.com A-DERMA forbeholder sig retten til at videregive din mening til kundeserviceafdelingen, i de tilfælde det er relevant. 
 
ARTIKEL 6 - GARANTIER OG ANSVAR 
6.1 ANSVAR

Brug af hjemmesiden er ene og alene Brugerens ansvar. Brugerne forpligter sig til at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med dets formål. 
A-DERMA garanterer brugerne, at de kan benytte hjemmesiden i fred og ro og garanterer, at hjemmesiden ikke krænker nogen intellektuel ejendomsret, der tilhører en tredjepart, og at indholdet på hjemmesiden er originalt. A-DERMA garanterer, at hjemmesiden er i overensstemmelse med gældende fransk lovgivning og gældende standarder for hjemmesider. 

Brugerne forpligter sig til, at de ikke hverken frivilligt eller ufrivilligt skader hjemmesiden med virus, fejl eller filer af enhver art, som kan forstyrre hjemmesiden. Hvis dette imidlertid sker, vil de påtage sig det fulde ansvar. 
Som et tegn på respekt for alle parter kan A-DERMA tage retlige skridt mod ondsindede brugere. 
Brugeren erklærer og garanterer, at vedkommende er fuldt ud bekendt med internettets karakteristika og begrænsninger, og især med, at dataoverførsel og internetoplysninger kun er relativt teknisk pålidelige, idet de cirkulerer rundt på fælles netværk, der har forskellige karakteristika og tekniske kapaciteter, som forstyrrer adgangen eller tilmed gør den umulig på visse tidspunkter. 

A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brugerens tilslutning til hjemmesiden eller brug heraf. 
A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for fejl, udeladelser, virus eller resultater, der kan opnås ved dårlig brug af tjenester eller oplysninger på hjemmesiden. A-DERMA er kun bundet af én enkelt forpligtelse. 

A-DERMA samt ledere og ansatte fra A-DERMA/PFDC's kan ikke blive holdt ansvarlige: 
- For skader som følge af tilslutning, adgang til eller brug af hjemmesiden 
- For enhver skade, der direkte eller indirekte skyldes, at brugeren er tilgået hjemmesiden eller brugen af de tjenester, der er tilgængelige på det 
- For direkte eller indirekte skader som følge af brugen af hjemmesiden, herunder driftstab, finansielle eller kommercielle tab eller tab af data på hjemmesiden i et informationssystem, selv om A-DERMA er bekendt med muligheden for sådanne skader. 

A-DERMA kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af oplysninger/tjenester eller forringelse i forbindelse med denne tjeneste. Alle oplysninger eller tjenester på hjemmesiden kan ikke fortolkes som nogen form for garanti. 
A-DERMA kan ikke holdes ansvarlig for skader, der primært drejer sig om, men ikke er begrænset til; tab af fortjeneste, kunder, data, immaterielle værdier, der kan opstå som følge af brugen eller manglende mulighed for at bruge hjemmesiden og mere generelt enhver begivenhed i forbindelse med hjemmesiden og/eller en hjemmeside fra en tredjepart. 

6.2. ÆNDRING ELLER LUKNING AF HJEMMESIDEN.
A-DERMA bestræber sig på at holde hjemmesiden tilgængeligt 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, men er ikke forpligtet til at gøre dette. A-DERMA kan derfor afbryde adgangen, især i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer. A-DERMA er på ingen måde ansvarlig for nogen af disse afbrydelser og de konsekvenser, der kan opstå for Brugeren eller en tredjepart. 
A-DERMA forbeholder sig retten til at ændre eller slette hjemmesiden uden varsel og uden nogen form for ansvar. Sletning eller ændring af hjemmesiden kan på ingen måde berettige til, at brugerne får en særlig kompensation eller tildeling af erstatning. 

6.3. GARANTIER . Brugerne anerkender og accepterer udtrykkeligt, at: 
- Brugen af hjemmesiden og tjenesterne sker på eget ansvar. Tjenesten leveres på basis af en "som den er"-service og giver adgang i henhold til dens l. A-DERMA giver ingen udtrykkelige eller implicitte garantier vedrørende Tjenestens kvalitet og kompatibilitet til en specifik brug, og at Brugerne ikke overtræder reglerne for brug af Tjenesten (denne liste er ikke udtømmende). 

•  A-DERMA garanterer ikke, at hjemmesiden og/eller tjenesterne vil opfylde Brugernes forventninger. Derudover garanterer A-DERMA ikke at hjemmesiden eller tjenesterne vil fungere uafbrudt, hensigtsmæssigt, sikkert eller uden fejl. A-DERMA garanterer heller ikke, at de resultater, der kan opnås ved at bruge tjenesterne, vil være nøjagtige og pålidelige, at kvaliteten af alle tjenester, oplysninger eller andet materiale, som de får adgang til via tjenesten, vil opfylde deres forventninger, og at eventuelle fejl i den anvendte software vil blive rettet. 

• Ethvert materiale, der bliver downloadet eller der på anden måde skaffes adgang til under brug af tjenesten, sker på eget ansvar. Brugerne er alene ansvarlige for eventuelle skader på deres computer eller tab af data som følge af at have downloadet materialet. 

ARTIKEL 7 - INTELLEKTUEL EJENDOM  Medmindre andet er fastsat heri, tilhører alle elementer på hjemmesiden (herunder navnlig tekster, data, databaser, grafik, logoer, mærker, navne, animationer, billeder, videoer, lyde, software og alle andre elementer) (herefter " Elementerne ") PFDC og A-DERMA og/eller tredjeparter, der har givet dem en tilladelse og er underlagt fransk og international lovgivning om ophavsret og i det hele taget intellektuel ejendomsret. 

Disse elementer er beskyttet af ophavsret (Droit d'Auteur), varemærker, patenter, databaser, forretningshemmeligheder og/eller alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Alle rettigheder til reproduktion, repræsentation og offentliggørelse forbeholdes, herunder visuelle, fotografiske, ikonografiske eller andre repræsentationer. Reproduktion af hele eller dele af hjemmesiden i et hvilket som helst elektronisk format er strengt forbudt, medmindre der foreligger en udtrykkelig tilladelse fra udgiveren af hjemmesiden. 

De mærker og logoer, der anvendes på hjemmesiden, er patenteret; at gengive dem er en lovovertrædelse. Alle brugsrettigheder er forbeholdt. I henhold til artikel L. 122-4 i loven om intellektuel ejendomsret er enhver gengivelse eller reproduktion, som ikke udtrykkeligt er tilladt, helt eller delvist, uanset hvordan den foretages, ulovlig og udgør en krænkelse, der er strafbar i henhold til artikel L. 335-2 ff. i loven om intellektuel ejendomsret. 

Brugeren har ikke ret til at sælge, kopiere, udleje, markedsføre, overføre, overdrage eller på anden måde underlevere, ændre, tilpasse hjemmesiden. Ej heller sammenføje det helt eller delvist til et andet program, oversætte det, demontere det eller skabe et program eller en funktion, der er afledt af hjemmesiden, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra udgiveren.

A-DERMA giver brugeren en gratis, ikke-eksklusiv, personlig licens, der ikke kan overdrages, som er begrænset til privat brug, til at få adgang til, bruge og se hjemmesiden og dets elementer. Denne rettighed gives udelukkende til personlig, privat og ikke-kommerciel brug, og med forbehold for, at alle meddelelser vedrørende reproduktion og intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed overholdes. Det er som sådan forbudt for brugerne at kopiere eller reproducere alle eller dele af elementerne på enhver måde og ethvert medie. Det er derudover forbudt at oversætte elementerne til et andet sprog eller at tilpasse elementerne. 

Enhver anden brug af elementerne er strengt forbudt og udgør en overtrædelse af bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret. 

ARTIKEL 8 - PERSONLIGE OPLYSNINGER A-DERMA opfordrer brugerne til at læse følgende oplysninger for at få flere oplysninger om vores politik for beskyttelse af personoplysninger på hjemmesiden: https://www.aderma.dk/privatlivspolitik


ARTIKEL 9 - HYPERLINKS  Brugeren gøres opmærksom på, at A-DERMA kan give links til hjemmesiden og/eller applikationer, der tilhører eller ikke tilhører Pierre Fabre Gruppen. Disse hjemmesider og/eller applikationer er uafhængige af hjemmesiden. 
A-DERMA redigerer eller kontrollerer ikke disse hjemmesiders kilder og indhold eller de links, de indeholder, der fører hen til andre hjemmesider og/eller applikationer. 
Links til disse hjemmesider og/eller applikationer samt indholdet er på ingen måde godkendt eller valideret af A-DERMA. 
A-DERMA kan derfor ikke holdes ansvarlig for indhold, produkter, tjenester, reklamer, cookies eller andre elementer på disse hjemmesider samt for eventuelle tab, uanset om de er beviste eller påståede, som følge af eller i forbindelse med brugen af sådanne oplysninger, tjenester eller data, der er tilgængelige på disse hjemmesider og/eller applikationer. 

Der kan kun oprettes hyperlinks på hjemmesiden med forudgående skriftlig tilladelse fra A-DERMA. Alle anmodninger om tilladelse skal sendes til følgende adresse: info.dk@pierre-fabre.com 


ARTIKEL 10 - COOKIEPOLITIK 
A-DERMA opfordrer Brugerne til at læse cookieoversigten på følgende adresse for at få flere oplysninger om brugen af cookies på hjemmesiden:https://www.aderma.dk/privatlivspolitik 

 
 ARTIKEL 11 - UNDTAGELSESBESTEMMELSE OG DELVIST UGYLDIGHED  Hvis en af bestemmelserne i vilkårene gøres ugyldig som følge af en ændring i lovgivningen, bestemmelser eller en domstolsafgørelse, påvirker dette på ingen måde gyldigheden og overholdelsen af de øvrige bestemmelser i vilkårene. 
Det forhold, at en af parterne ikke kan påberåbe sig en af bestemmelserne i vilkårene, betyder ikke, at de giver afkald på deres ret til at påberåbe sig de samme bestemmelser på et senere tidspunkt. 
 
ARTIKEL 12 - DIVERSE BESTEMMELSER  Hvis en af bestemmelserne i disse betingelser mister sin gyldighed, eller hvis en bestemmelse viser sig at indeholde et smuthul, vil den pågældende bestemmelse blive erstattet af en bestemmelse, der ligger tættest på jf. juridisk fortolkning. 
Brugerne erklærer og anerkender at have læst de generelle betingelser, og brugen af hjemmesiden udgør en fuldstændig og ubetinget accept fra brugernes side af alle de generelle betingelser. 
Hvis du har spørgsmål vedrørende Vilkår og Betingelser eller spørgsmål eller bemærkninger vedrørende hjemmesiden eller kontoen, kan du skrive til følgende adresse: info.dk@pierre-fabre.com
 
ARTIKEL 13 - ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER
A-DERMA kan til enhver tid ændre vilkår og betingelser. Brugerne vil blive underrettet om disse ændringer. Enhver brug af hjemmesiden efter meddelelse om en ændring udgør en accept af vilkår og vetingelser. De gældende Vilkår og Betingelser vil i så fald være dem, der er gældende på hjemmesiden på den dato, Brugeren tilgår den. I tilfælde af uenighed om ændringer af Vilkår og Betingelser accepterer brugeren, at vedkommende ikke har adgang til hjemmesiden.
Hvis Vilkår og Betingelser oversættes, er det kun den franske version, der er gyldig og gældende. 

ARTIKEL 14 - GÆLDENDE LOVGIVNING og RELEVANTE DOMSTOLE  Vilkårene er underlagt fransk lovgivning. 
Enhver tvist, der skulle opstå i forbindelse med Vilkår og Betingelser, vil blive ordnet gennem en mægler før en eventuel retssag eller voldgiftssag. Hvis mæglingen mislykkes, indbringes sagen for den relevante franske domstol. 

Tilbage til toppen